Mahalagang paalala para sa lahat ng mga Pilipino sa Norway

Paalala

Kaugnay sa mga nakalulungkot na kaganapan sa Stockholm noong Biyemes at sa Grønland sa Oslo noong Sabado ng gabi, ang lahat ay pinapaalalahanan na palaging maging maingat, alerto, kalmado at mapagmatyag sa kanyang paligid.

Ayon sa mga alagad ng batas dito, may banta ng panganib sa bansang ito katulad ng mga nangyari nitong mga nakaraang araw sa ibang panig ng Yuropa. Ayon sa pulis, ang panganib na ito ay maaaring mangyari sa Ioob ng walong linggo magmula sa ika-10 ng Abril 2017.

Para sa karagdagang kaalaman, mangyari po lamang basahin ang nakasaad sa https;//www.politi.no/nyhet_16793.xhtml

Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng alagad ng batas kung may napansin kayong Inga kaduda—dudang kaganapan at kilos ng mga tao sa inyong paligid.

Ang Pasuguan ay nakikiusap sa lahat na iparating ang paalalang ito sa iba pang mga kababayan.

Salamat.

Attachments