Speeches of the President of the Philippines

Below is a live feed of speeches made by the President of the Philippines published at http://www.gov.ph, the official website of the Philippine government.

If you wish to be updated on the President's speeches in real time, you may subscribe to the RSS feed by adding it to your favorite news reader such as Google Reader, NetNewsWire, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, etc. The feed URL is http://www.gov.ph/section/historical-papers-documents/speeches/feed

Speech of President Aquino at the 116th founding anniversary of the Philippine Army, March 22, 2013

Published on Friday, 22 March, 2013 - 09:07

Sa harap ng pakikipagbayanihan ninyong ito, nakikita natin ang katotohanang hindi lamang armas ang magdadala ng seguridad sa ating mga komunidad: Ang tunay na estabilidad, na nagbubunsod ng pag-unlad, ay nanggagaling sa tiwala ng taumbayan. Kung harapan nilang nasasaksihan ang inyong serbisyo, mas titingalain nila ang kasundaluhan. Kung nakikita nilang marangal, tapat, at may integridad ang inyong hanay, maglalaho ang kanilang pagkabahala kapag nakikita ang inyong mga uniporme. Continue reading →

Speech of President Aquino at the commencement exercises of PNPA Tagapamagitan Class, March 22, 2013

Published on Friday, 22 March, 2013 - 04:40

Sa pagsuot ninyo ng bago ninyong uniporme’t tsapa, umaasa akong itutuon din ninyo ang bawat pasya at kilos sa katuparan ng kolektibong adhikain natin bilang bayan. Sa pagtupad ng tungkulin, lagi ninyong panigan ang tama at arugain ang kapwa. Continue reading →

Speech of President Aquino at the groundbreaking of Jesse M. Robredo Monument, March 21, 2013

Published on Thursday, 21 March, 2013 - 08:46

Sa araw pong ito, muli nating ipinapamalas ang kahandaan ng mga Pilipinong ihakbang pasulong ang mga pagbabagong sinimulan ni Jesse tungo sa isang mas progresibong lipunan. Tiwala naman po ako: hindi magtatagal at marami pang yapak sa lupang ito, at maging sa buong bansa, ang susunod sa landas na tinahak ni Jesse Robredo. Continue reading →

Speech of President Aquino at the 45th anniversary of Jabidah Massacre, March 18, 2013 (English)

Published on Monday, 18 March, 2013 - 10:16

The issue of the ownership of Sabah is connected to the Jabidah Incident. We will begin to resolve this issue not through speculation or mere opinion, but by identifying irrefutable truths. Continue reading →

Speech of President Aquino at the 45th anniversary of Jabidah Massacre, March 18, 2013

Published on Monday, 18 March, 2013 - 08:38

Ngayong araw, binubuksan natin ang mata ng sambayanan ukol sa Jabidah Massacre. Totoo pong nangyari ito. At tungkulin nating lahat na kilalanin ito bilang bahagi ng ating pambansang naratibo. Karugtong po ng insidente sa Jabidah ang masalimuot na usapin ukol sa pagmamay-ari ng Sabah. Continue reading →

Speech of President Aquino during the commencement exercises of the Philippine Military Academy Pudang Kalis class, March 17, 2013

Published on Sunday, 17 March, 2013 - 04:56

Gaya nga ng inyong mga forced march: Kahit gaano kabigat ang aking dala, basta’t kaya ko pang itulak ang kanang paa, at sundan ito ng kaliwa—lalo na kung alam kung nasa likod ko kayo at ang buong bayang Pilipinong handang makiambag sa ikabubuti ng ating lipunan—tuloy-tuloy lang tayo sa katuparan ng atin pong mga pangarap. Continue reading →

Speech of President Aquino during the commencement exercises of the Philippine Military Academy Pudang Kalis class, March 17, 2013 [English]

Published on Sunday, 17 March, 2013 - 04:55

I tell you the same thing I said to the classes that came before you: the time for training is done, the time for theories is done, the four years of vacation you have spent in Fort del Pilar is done; today, you begin to put what you learned into practice. Go forth, and show our nation that it was not wrong in selecting you as part of Pudang-Kalis Class of 2013 of the Philippine Military Academy. Continue reading →

Speech of President Aquino at the inauguration of the Solaire Resort and Casino, March 16, 2013

Published on Saturday, 16 March, 2013 - 08:29

Let me reaffirm: the Philippines now has a government fully committed to pursuing both the prosperity of our people, and the prosperity of those who have placed their confidence in us. Continue reading →

Speech of President Aquino at the inauguration of the Emergency Room Complex of Region I Medical Center, March 15, 2013

Published on Friday, 15 March, 2013 - 08:38

Halina po’t sama-sama nating wakasan ang panahong idinadaan lang sa tapal at albularyo ang lunas sa mga karamdaman; sama-sama nating wakasan ang pagkakanya-kanya’t panlalamang; sama-sama tayong pumalag at umahon sa kumunoy ng kahirapan. Continue reading →

Speech of President Aquino at the Euromoney Philippine Investment Forum 2013, March 12, 2013

Published on Tuesday, 12 March, 2013 - 04:55

The investments that you will bring into our country will redound to tens of thousands of jobs for our countrymen—men and women who will be able to put food on their tables, send their children to school, and meet the needs and wants of their families. Together, we will be empowering them. Continue reading →

Pages