Speeches of the President of the Philippines

Below is a live feed of speeches made by the President of the Philippines published at http://www.gov.ph, the official website of the Philippine government.

If you wish to be updated on the President's speeches in real time, you may subscribe to the RSS feed by adding it to your favorite news reader such as Google Reader, NetNewsWire, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, etc. The feed URL is http://www.gov.ph/section/historical-papers-documents/speeches/feed

Speech of President Aquino during the 68th anniversary of the Philippine Air Force

Published on Wednesday, 1 July, 2015 - 05:36

Ni minsan po, sa lahat ng pagsubok—mula sa kaguluhan sa Zamboanga, lindol sa Cebu at Bohol, at maging sa iba pang kalamidad, di tayo nakarinig ng “Sir, pagod na kami; ayaw na namin; nagawa na namin ang parte namin.” Bagkus, lagi pa kayong nagsikap at naghanap ng paraan para makapag-ambag at makapagdagdag ng tulong.

Speech of President Aquino during the groundbreaking ceremony of the Mactan-Cebu International Airport

Published on Monday, 29 June, 2015 - 09:58

Pangulong Aquino: "Sa pagpapaunlad nga po ng inyong airport, talagang namumuhunan tayo para sa kinabukasan... Resulta: Dadami ang mahihikayat na tumungo rito, na muli namang magdudulot ng mga oportunidad, at siyang magpapatuloy sa siklo ng pag-asenso."

Speech of President Aquino at the Livestock Philippines 2015 Expo and Conference

Published on Thursday, 25 June, 2015 - 05:23

President Aquino: "This is why I encourage all of you to make the most of this opportunity: to continue sharing your ideas and best practices towards creating a livestock industry, and consequently a Philippines that we can be proud to bequeath to future generations."

Speech of President Aquino at the STEP mass graduation and awarding of toolkits

Published on Tuesday, 23 June, 2015 - 11:23

Sa limang taon nating pagtahak sa Daang Matuwid, talaga naman pong malayo na ang ating narating. Patunay po ang TESDA rito—kung paano natin pinapatibay ang ating mga institusyon upang di na maging kasangkapan ng mga tiwali para sa pansariling interes.

Speech of President Aquino during the 117th anniversary celebration of the DPWH

Published on Monday, 22 June, 2015 - 05:53

"‘Yung pagbabagong nakikita natin sa DPWH, di ‘yan bunga ng tsamba, rocket science, o magic... Imbis na tapalan lang ang problema, nakiisa kayo sa pagpapatag ng mga lubak sa sistema. Imbis na maburo sa imahen ng kukupad-kupad na burukrasya, nagtindig kayo ng isang ahensiyang kayang maghatid ng mas mataas na antas ng mabisang paglilingkod."

[English] Speech of President Aquino during the ceremonial turnover of weapons and decommissioning of the MILF combatants

Published on Tuesday, 16 June, 2015 - 07:31

Our brothers are voluntarily laying down their arms. They are fully aware of the threats to their own safety brought about by private armed groups, but they are doing this nonetheless; they are telling us: “Brother, this weapon that I used to defend myself, I no longer need it. I wholeheartedly entrust my safety to you. Brother, I lay these weapons down today, because I believe that, like me, you are determined to transform our society and our very lives.”

Speech of President Aquino during the ceremonial turnover of weapons and decommissioning of the MILF combatants

Published on Tuesday, 16 June, 2015 - 06:21

Kusang-loob pong inilatag ng ating mga kapatid ang kanilang armas. Alam nilang nariyan pa rin ang banta ng karahasan mula sa mga private armed groups, pero sa ginawa nilang ito, tila sinasabi nila sa atin: "Kapatid, itong pantanggol namin sa sarili namin, di na namin kailangan. Buong pagtitiwala naming ipinapaubaya sa inyo ang aming kaligtasan. Kapatid, itong armas, puwede na naming ibaba dahil naniniwala kaming kasama namin kayo sa kagustuhan naming baguhin ang lipunan at buhay namin."

Message and toast of President Aquino at the Vin d’Honneur in celebration of Independence Day

Published on Friday, 12 June, 2015 - 04:52

President Aquino: I am glad to have been given the honor and the privilege to serve such a courageous people.

[English] Speech of President Aquino at the celebration of Independence Day

Published on Friday, 12 June, 2015 - 04:14

Today, we are gathered here in Sta. Barbara, Iloilo, to recognize the contributions of our countrymen in the Visayas to the fight for our freedom.

Speech of President Aquino at the celebration of Independence Day 2015

Published on Friday, 12 June, 2015 - 03:08

Sinimulan nating bagtasin ang Daang Matuwid upang maibalik ang pamahalaang tunay na nagsisilbi at kumakatawan sa adhikain ng sambayanan.

Pages