MAHALAGANG PAALALA PARA SA LAHAT NG MGA PILIPINO SA NORWAY